Aurum Translations és una empresa de serveis lingüístics que gestiona projectes de traducció, revisió, assessorament lingüístic a més a més de redacció i correcció de textos, presentacions, pàgines web, software...; i també material audiovisual: videos, pel·lícules...

Traduïm a més de 20 idiomes tant textos generals (cartes, documentació interna, presentacions...) com especialitzats (pàgines web, catàlegs, software, manuals...). Tenim un equip humà que fa revisions de qualitat dels textos i ofereix assessorament lingüístic.

Treballem amb les últimes tecnologies del sector, per tal de poder fer les traduccions en qualsevol format d’arxiu: arxius de Word, Power Point, Excel, HTML, PDF, video, àudio...

Si voleu demanar informació més detallada
sobre els nostres serveis i combinacions lingüístiques, feu clic aqui.